Patientavgifter

Besök hos fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut            100 kr

Besök/behandling i grupp                                                        50 kr

Under 20 år samt över 85                                                          0 kr

Hembesök

Fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut                             200 kr

Under 20 år samt över 85                                                          0 kr

Digitala besök

100 kr betalas genom swish eller faktura.

 

Högkostnadsskydd i öppenvård är 1150 kr.

Frikort gäller vid samtliga besök.