Våra tjänster

Våra Sjukgymnaster erbjuder bl a:

 • Undersökning och bedömning av dina besvär
 • Funktionsbedömning
 • Rehabiliteringsplan och målsättning utformad tillsammans med dig
 • Individuell utformning och anpassning av träningsupplägg samt rådgivning runt träning och rehabilitering
 • Smärtlindrande behandling ex med akupunktur, elakupunktur, TENS
 • Utprovning, förskrivning och anpassning av ortoser och hjälpmedel.
 • Vid behov kan även besök i hemmet eller i samband med aktivitet ex på gym eller i idrottsförening göras.

Våra arbetsterapeuter erbjuder bl a:

 • Undersökning och bedömning av dina besvär
 • Handrehabilitering
 • Riktad träning för att hjälpa dig att klara din vardag
 • Stresshantering
 • Hjälp att hitta strategier för din vardag
 • Hjälp vid bostadsanpassningar
 • Utprovning, förskrivning och anpassning av ortoser och hjälpmedel
 • Demensutredningar
 • Hembesök för att se över hemmiljö

Våra träningsgrupper

 • Artrosskola
 • Smärtskola
 • Balansskola
 • Lättgympa
 • Sittgympa
 • MediYoga
 • KOL-utbildning

Är du intresserad av att delta i någon grupp så hör av dig till någon av våra sjukgymnaster eller arbetsterapeuter för bedömning.