Götene rehab

På Götene rehab jobbar 10 st sjukgymnaster/fysioterapeuter, 4 st arbetsterapeuter och 2 st receptionister. Vår målsättning är att du alltid skall få ett personligt och professionellt bemötande oavsett vem utav oss du träffar.

All vår behandlande personal är utbildad och legitimerad från socialstyrelsen. Vi har en bred vidareutbildning inom bl a idrottsmedicin, McKenzie, yrsel, JEMS, Axelina, akupunktur, träningsfysiologi, MediYoga, handrehabilitering etc.

Vi hjälper dig med att bedöma dina besvär och tillsammans med dig lägga upp en plan för din rehabilitering. Det kan innefatta träning individuellt eller i grupp, på mottagning, hemma eller på gym, och/eller behandling i smärtlindrande syfte.

En rehabilitering efter skada eller värk innefattar mycket egenansvar men vår målsättning är att finnas för dig och guida dig genom hela processen.

Götene rehab och fysioterapi är en godkänd rehab enhet för vård inom vårdval rehab Västra Götaland och jobbar i enlighet med Krav och Kvalitetshandboken från VGR. För mer info se länk till vårdval rehab.