Götene rehab


Telefon:

0511-340707

Mail:

mottagning@gotenerehab.se

Adress:

Lidköpingsvägen 5, 53332 Götene

Digitalt möte genom dator eller mobil

Vi har öppet måndag till fredag mellan 07:30 – 16:00.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss för tidsbokning eller synpunkter är du välkommen att ringa, maila, använda 1177 eller använda formuläret intill.


Synpunkter

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något inom vården på Götene rehab som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan du göra både som patient och närstående. Det kan exempelvis gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikation.

Om det har hänt något när du eller en närstående varit i kontakt med vården på Götene rehab som du inte är nöjd med kan du börja med att kontakta den fysioterapeut/arbetsterapeut som behandlade dig eller verksamhetsansvarig. Ofta kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet. Dessa personer kan bäst förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Götene rehab är skyldiga att ta emot synpunkter och klagomål. Vill du inte vända dig direkt till oss kan du kontakta patientnämnden i Västra Götalandsregionen.Interpretation to other languages

Health and medical care professionals are obligated to give out information that is individually tailored, and should be considerate of the patient’s cultural and linguistic background. It means that health care professionals, if needed, should use an interpreter while giving out information.

How to order an interpreter

If you do not understand Swedish, you are entitled to use an interpreter when you visit a clinic. State that you need an interpreter when you book your appointment. The staff will then arrange for an interpreter to be present during your visit.

These services are free of charge and available 24 hours a day, 365 days a year.