Götene rehab

Vi strävar efter att ge dig en grundlig och konkret bedömning av dina besvär samt tillsammans med dig lägga upp en plan för din rehabilitering.

Vi jobbar främst med olika former av träning med gradvis stegrande belastning. Det kan vara träning fokuserad på prestation eller funktion beroende på vad vi finner i undersökningen.


Vid behov kan vi även ge behandling med bl a ultraljud, akupunktur eller TENS.

På Götene rehab har vi lång erfarenhet och bred kompetens för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.