Götene rehab

Våra arbetsterapeuter kan hjälpa dig med hand, finger och armbågsskador. Du får ett träningsprogram utprovat för dina besvär.

Vi kan även erbjuda bl a paraffinbad och ortosutprovning,


Vi kan hjälpa dig som har besvär i vardagen. Det kan vara hjälp med stresshantering, strategier för hantering av ångest eller sömnbesvär.

Vi kan även hjälpa dig med hjälpmedelsförskrivning av fysiska eller kognitiva hjälpmedel samt intyg vid ansökan om bostadsanpassning.