Götene rehab

Våra arbetsterapeuter kan hjälpa dig med hand, finger och armbågsskador. Du får ett träningsprogram utprovat för dina besvär.

Vi kan även erbjuda bl a parafinbad och ortosutprovning,


Vi kan hjälpa dig som har besvär i vardagen. Det kan vara hjälp med stresshantering, strategier för hantering av ångest eller sömnbesvär.

Vi kan även hjälpa dig med hjälpmedelsförskrivning av fysiska eller kognitiva hjälpmedel samt bostadsanpassning.