Götene rehab

Adress: Götene rehab och fysioterapi AB, Lidköpingsvägen 5, 53332 Götene.

Organisationsnummer: 556981 – 1291

Ägare: Carine Svensson och Kristina Andersson

Styrelse: Carine Svensson, Ledamot och verksamhetsansvarig. Kristina Andersson, Suppleant.

Kollektivavtal: Företaget är anslutet till Almega vårdföretagarna och har kollektivavtal samt kollektivavtalade försäkringar och pensioner genom detta.

Kvalitet: Vi jobbar aktivt med att du som patient skall få bästa möjliga vård och bemötande i alla lägen. Vi följer vårdföretagarnas etiska riktlinjer och uppförandekod.

Vi har kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 och rutiner för att säkra och utveckla vården för dig som patient och för våra medarbetare.

Transparans: För mer info om bolaget se länk till allabolag.